SPC
 
Sindicat de Periodistes de Catalunya
 
   
 
 
 
 
 
 

 


Congressuals

ESTATUTS VIGENTS DEL SINDICAT.

REGLAMENT DE CONGRESSOS.

ORGANITZACIÓ I FINANCES.

INFORME DE GESTIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA.

INFORME DE GESTIÓ DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES.

Ponències

LA PRECARIETAT LABORAL A LES EMPRESES DE COMUNICACIÓ. DADES I ALTERNATIVES. LA SITUACIÓ A EUROPA.

Documents:
- Precarietat laboral. Ràdiografia de la professió per Fabián Nevado

- La vida del periodista de comarques per Salud Muñoz

- Mitjans audiovisuals d'àmbit local. La precarietat en antena per Pilar Gonzalo

- Periodistes a la peça per Fabián Nevado

- Explotant l'aprenent de mag (o de com les empreses periodístiques abusen dels estudiants en pràctiques) per Xabier Arkotxa

- Propuesta de Ley de derechos Laborales de los Periodistas del Foro de Organizaciones de Periodistas

- Les emissores de ràdio: explotació i sous baixíssims per Quico Ràfols


EL DRET A LA INFORMACIÓ EN LES SOCIETATS DEMOCRÀTIQUES. ESTATUT DEL PERIODISTA PROFESSIONAL.

Documents:
- Ponència per Dardo Gómez

- Les pressions polítiques i empressarials sobre els periodistes. La instrumentalització dels mitjans per Xabier Arkotxa

- Estatut del Periodista Professional (tràmit parlamentari) per Enric Bastardes

- El deteriorament dels productes informatius ataca el crèdit dels professionals davant la ciutadania per Joaquim Coca

- La concentració de mitjans ’versus’ pluralitat per Enric Bastardes


LA REFORMA DEMOCRÀTICA DELS MITJANS PÚBLICS, ¿MÉS A PROP QUE MAI?.

Documents:
- Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat per Pilar Gonzalo

- Els mitjans de comunicació públics. Nou mites i una incertesa per Marcos Lamelas

- De la germaneta pobra al comitè d'empresa, comitè de savis i l'Estatut de Redacció per Núria Cornet

- RTVE. El treball d’uns “savis” per Julià Castelló

- La reforma de la Llei de la C.C.R.T.V., un camí massa llarg... per Ramon Espuny

- Per una reforma democràtica dels Mitjans Públics de comunicació per la FeSPAltres

PROPOSTA DE MITJANS PÚBLICS. Juny de 2003.
Document aprovat per la Junta de l’SPC al juny de 2003 en el qual es fixa el model de mitjans públics que el Sindicat de Periodistes de Catalunya presentava al partits polítics de cara a les eleccions autonòmiques del 2003.

MANIFEST DE TORTOSA. ASSEMBLEA DE CORRESPONSALS. Octubre 2003.
Manifest aprovat pels assistents a la trobada de corresponsals celebrada a Tortosa el 18 d’octubre de 2003 i assumit per la Junta de l’SPC en la qual es plantegen les reivindicacions del col·lectiu.

CRITERIS PER A LES PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS A LES EMPRESES. Octubre 2004.
Document aprovat per la Junta de l’SPC l’octubre de 2004 en el qual s’exposen els criteris que defensa el Sindicat per a la realització de les pràctiques dels estudiants als mitjans de comunicació.

PROPOSTA PER ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D’ÀMBIT LOCAL. Setembre 2004.
Declaració de la Junta del Sindicat de Periodistes, aprovada el mes de setembre de 2004, en la qual s’estableixen els principis que s’haurien d’aplicar per eliminar la precaritetat laboral i professional dels mitjans públics de comunicació d’àmbit local els quals massa sovint es basen en la voluntarietat dels treballadors per garantir-ne la seva viabilitat.

ESTATUTO DEL CORRESPONSAL DE GUERRA
Document aprovat a la I Trobada de Periodistes de la Mediterrània celebrada a Almeria els dies 16 i 17 d’abril de 2005 i al qual el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) van donar el seu vistiplau.

PROPUESTA DE DIEZ PUNTOS PARA ARMONIZAR LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ALUMNOS DE PERIODISMO
Document de la Conferència de Degans de les facultats de tota Espanya sobre Pràctiques Externes aprovada al mes de juny de 2003 a Bellaterra. La iniciativa va ser del dega de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona Marcial Murciano y de la vicedegana del mateix centre, Margarida Blanch.

 

Cartell V Congrès
Cartell V Congrès SPC
en pdf


Ronda Universitat, 20, 3, 1   08007 Barcelona   T: 934 127 763   F: 934 121 273
E-mail: spcsindicat.org     Web: webmastersindicat.org